Her er noget afkom efter Chef

 

Ossy Haus Silma

 

 

 

Yosh Haus Valkenplatz   

 

Bayogi Marshall ca. 4 1/2 måned

 

Quinto Haus Silma

 

  

Xammie Haus Valkenplatz

 

Bayogi Lasco  ca. 4 måneder